Spring sale 10% off all items!

Accessibility Statement

Hanalore, רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתרנו, שכתובתו www.hanalore.com (להלן: “האתר”) עבור אנשים עם מוגבלויות, ובכך לאפשר למרבית האוכלוסייה לגלוש בקלות ובנוחות. לשם כך מושקעים מאמצים ומשאבים רבים.

התאמות אלו מבוצעות על פי הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998 והתקנות שהותקנו מכוחו. אנו מנגישים את האתר על ידי שימוש ברכיב נגישות Accessibility

האתר מונגש בהתאם לתקנה 35 לתקנות נגישות השירות אשר נכתבו מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. מתוקף תקנה זו, אנו מחויבים להנגשת האתר על פי תקן AA על פי הוראות תקן ישראלי 5568 לאתרי אינטרנט נגישים.

אמצעי הנגישות המיושמים באתר הם:

הגדלת טקסט באמצעות סרגל ייעודי לנגישות

הצגת העמודים באתר בניגודיות גבוהה וניגודיות שלילית באמצעות סרגל הנגישות

התאמת המידע המוצג באתר לתוכנות קורא מסך

שימוש בטפסים מונגשים

הדגשת קישורים

החלפת פונטים בהתאם לצורך של הקורא

הימנעות משימוש במרכיבים כגון הבהובים ותנועה מהירה

התאמה לכל סוגי הדפדפנים הנפוצים

 

על אף המאמצים המושקעים בהנגשה האתר, ייתכן שפריטים מסוימים לא יהיו נגישים כנדרש, אם בשל טעות אנוש או בעיה טכנולוגית.

 

במקרה ונתקלתם במידע לא נגיש, אנא פנו למרכז הנגישות במייל זה :

[email protected]

אנו נשמח לקבל מכם משוב, לענות על שאלות להיענות לבקשותיכם כמיטב יכולתנו.

 

פנייה לאחראי נגישות בטלפון מספר: 050-8711781

 

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 26.12.22.